1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst.

2. contractsluitende partij, sluiting van het contract

De koopovereenkomst wordt gesloten met SAUBA Innovations GmbH.

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling, ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. contract taal, contract tekst opslag

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is het Duits.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden

Wij leveren binnen Duitsland tegen de verzendkosten vermeld in de winkel. Wij leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

5. betaling

In samenwerking met onze betaalproviders kunnen wij u in onze winkel in het algemeen de volgende betaalmethoden aanbieden:

Kredietkaart
Visa, Mastercard, American Express

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de onlineprovider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna automatisch door PayPal worden uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Vooruitbetaling per bankoverschrijving

Gelieve het ORDERNUMMER te gebruiken als reden voor betaling – uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van betaling.

Factuur

Alleen mogelijk voor geregistreerde klanten met een klantenrekening.

SEPA-incasso

6 Garantie en waarborg

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan gebruikte goederen bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen.
Bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim of bedrieglijk opzet,
  • in geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen).

  • in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en claims bereiken op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur op het nummer 0228522 799 88 of door een e-mail te sturen naar info@sauba.net.

7. aansprakelijkheid

Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij steeds onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim,
  • in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze plaatsvervangers, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten was. Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

8. geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u hier kunt vindenhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. De algemene arbitragecommissie voor consumentenzaken van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, is bevoegd.

9. annuleringsbeleid

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn gericht op consumenten als klanten.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (SAUBA Innovations GmbH, Auf dem Kummgraben 11, 53343 Wachtberg,info@sauba.net, Tel.: +49 228 52 27 99 88, Fax +49 228 52 27 99 89) van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Retouradres:

SAUBA Innovations GmbH

Terug

Auf dem Kummgraben 11

53343 Wachtberg

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

– Aan SAUBA Innovations GmbH, Am Kummgraben 11, 53343 Wachtberg, info@sauba.net

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

– Datum

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Status: oktober 2021

SAUBA Innovations GmbH
Auf dem Kummgraben 11
53343 Wachtberg

Tel.: +49 228 52 27 99 88
Fax +49 228 52 27 99 89

info@sauba.net

Directeuren: Irina Breuer, Dr. Tom Sieber
BTW-nummer: DE293634781
Handelsregister: Amtsgericht Bonn
HRB 20 549

Winkelwagen0
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Ga verder met winkelen