Privacybeleid

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens. In het privacybeleid worden over het algemeen de officiële termen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) gebruikt. De officiële definities worden toegelicht in artikel 4 van de GDPR.

Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient het doel van artikel 6, lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten via een externe dienstverlener
In het kader van de verwerking namens ons, verzorgt een derde partij hosting- en websiteweergavediensten namens ons. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven online winkel, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om de overeenkomst te verwerken of om uw contact te verwerken of de klantenrekening te openen en u de bestelling niet kunt voltooien en/of de rekening niet kunt openen of het contact niet kunt verzenden zonder de gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van contracten en uw vragen. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in de klantenrekening is voorzien.

Delen van gegevens

Voor de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 6 1 S. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Doorgifte van gegevens aan verzendingsdienstverleners
Indien u ons daartoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, maken wij uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming bekend in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, sturen wij uw e-mailadres door naar de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving van de levering of coördinatie.

Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping wissen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Paket Gmbh
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

E-mail nieuwsbrief

Reclame via e-mail bij inschrijving voor de nieuwsbrief: Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om in de nieuwsbrief te adverteren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chroom™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Het gebruik omvat de werkingsmodus “Universal Analytics”. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren. Deze privacyverklaring wordt verstrekt door www.intersoft-consulting.de.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met IP-anonimisering om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (zogenaamde IP-masking). Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=de.

Doeleinden van de verwerking
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

Ontvangers / categorieën van ontvangers
De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google.

Toezending aan derde landen
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS onder het EU-VS Privacy Shield op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het certificaat hier opvragen.

Duur van de gegevensopslag
De door ons verzonden en aan cookies, user-ID’s (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

Rechten van de betrokkenen
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door het opslaan van cookies via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware te verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Google Ierland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ierland
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660
E-mail: support-deutschland@google.com

U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door Google door de browser add-on te downloaden en te installeren. Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics op verschillende apparaten wordt verzameld, moet u zich op alle gebruikte systemen afmelden. Als u hier klikt, zal de opt-out cookie worden ingesteld: Google Analytics deactiveren

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

PlugIns voor sociale media

Gebruik van social plugins van Facebook, Google, Twitter, Instagram
Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van sociale netwerken gebruikt.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (mogelijk naar de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd bij een van de diensten, kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in het desbetreffende sociale netwerk. Als u interageert met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” of “Delen” te klikken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks doorgestuurd naar een server van de aanbieders en daar opgeslagen. De informatie zal ook op het sociale netwerk worden gepubliceerd en aan uw contacten daar worden getoond. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in de desbetreffende dienst, moet u zich bij de desbetreffende dienst afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plug-ins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijv. met de script blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen of bij te werken indien dat nodig is met het oog op de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Op die manier kunnen wij ze aanpassen aan de huidige wettelijke voorschriften en rekening houden met veranderingen in onze diensten, bv. bij de invoering van nieuwe diensten. De meest recente versie is van toepassing op uw bezoek.

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Overeenkomstig Art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
Overeenkomstig Art. 16 DSGVO heeft u het recht om onverwijld correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
Overeenkomstig art. 17 DSGVO heeft u het recht te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verboden is.
– om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
– om een wettelijke verplichting na te komen;
– om redenen van openbaar belang, of
– voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
is vereist;
overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
– de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
– de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
– wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
– u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, of als u informatie wilt, gegevens wilt corrigeren, blokkeren of wissen, of als u uw gegeven toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen:

SAUBA Innovations GmbH
In de pauze 16
53343 Wachtberg

Tel.: +49 228 52 27 99 88
Fax +49 228 52 27 99 89

info@sauba.net

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken om onze overwegend gerechtvaardigde belangen in het kader van een belangenafweging te beschermen, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

Winkelwagen
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Ga verder met winkelen